Selbstbeteiligung/Selbstbehalt in der PKV (udział wasny)

Obowiązkowi ubezpieczenia podlega każda osoba zameldowana w Niemczech. Należy zatem wybrać najkorzystniejszą ofertę z pośród dostępnych na rynku i zdecydować czy wybrać ofertę z udziałem własnym w kosztach leczenia czy też nie. Czym jest zatem udział własny?
Wybór taryfy ubezpieczeniowej ma znaczny wpływ na wysokość miesięcznej składki ubezpieczeniowej. Wybierając ofertę z udziałem własnym w kosztach leczenia można sporo zaoszczędzęić. Miesięczne składki na ubezpieczenie  w przypadku taryfy z udziałem własnym są niższe od podstawowej taryfy bez udziału własnego. Wkład własny w kosztach leczenia może wynosić np: 2000 euro. Im on jest wyższy tym niższa jest wysokość składki miesięcznej. Przy czym ustawowo udział własny w kosztach leczenia nie może przekraczać 5000 euro.Co oznacza udział w kosztach 2000 lub 5000? Jeżeli w ciągu roku koszy leczenia wyniosą przykładowo 10 000 euro to udział w kosztach określony w umowie ubezpieczeniowej (2000 euro)  pokrywamy z własnej kieszeni a pozostałą część (8000 euro) płaci firma ubezpieczeniowa. Możliwe jest również określenie udziału własnego w kosztach leczenia w procentach. Przykładowo jeżeli wybierzemy ofertę ubezpieczeniową z 15% wkładem własnym w kosztach leczenia a roczne koszty leczenia wyniosły jak powyżej 10 000 euro to z własnej kieszeni pokrywamy 1 500 euro (10 000*15%)  a pozostałą część 8 500 euro (10 000* 15%) pokrywa firma ubezpieczeniowa. Firmy ubezpieczeniowe  mają w swojej ofercie również taryfę ubezpieczeniową z procentowym udziałem w kosztach leczenia ale jednocześnie przy określeniu pewnego limitu ponoszenia przez nas tych kosztów (np.15% udział własny a jednocześnie max 1000 euro w ciągu roku) W tej ofercie po osiągnięciu limitu 1000 euro pozostale koszty są ponoszone poprzez ubezpieczyciela. Wybierając taryfę ubezpieczeniową dobrze jest przejrzeć oferowane nam oferty i wybrać najkorzystniejszą dokładnie zapoznając się ze szczegółami umowy ponieważ jedna oferta może znacznie różnić się od drugiej. Często zdarza się, iż na pierwszy rzut oka mamy przed sobą dwie takie same oferty różniące się jedynie ceną więc naturalnie nasz wybór pada na tańszą co nie oznacza, że korzystniejszą dla nas. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę czego dotyczy udział własny w kosztach leczenia. Niekiedy udział własny dotyczy tylko leczenia ambulatoryjnego i / lub szpitalnego natomiast nie dotyczy kosztów leczenia stomatologicznego lub jedynie pokrywa je w 50%. Należy również dokładnie przeanalizować naszą sytuację. Jeżeli jesteśmy osobami które rzadko korzystają z usług medycznych a z wizyty u lekarza zdarzają się nam jedynie w sporadycznych przypadkach to wysoki udział w kosztach leczenia  jest dla nas opłacalny. Natomiast w sytuacji odwrotnej gdzie korzystamy z pomocy lekarskiej często wysoki udział w kosztach leczenia może okazać się dla nas nieopłacalny ponieważ należy pamiętać o tym, że wybierając ofertę z udziałem własnym firmy ubezpieczeniowe ponoszą koszty leczenia dopiero powyżej określonego udziału w kosztach leczenia.

Reklamy

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech

Ustawa o umowie ubezpieczeniowej § 193 Osoba ubezpieczona;
Obowiązek ubezpieczenia

(3) Każda osoba zamieszkała w Niemczech zobowiązana jest do tego aby w przedsiębiorstwie ubezpieczeniowym dopuszczonym w Niemczech do prowadzenia takiej działalności gospodarczej zawrzeć i utrzymywać, także w imieniu reprezentowanych prawnie osób trzecich niemogących wykonać tego samodzielnie, ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące co najmniej zwrot kosztów za leczenie ambulatoryjne i szpitalne, lub świadczenia określone taryfą przewidującą absolutne i procentowe wkłady własne za leczenie ambulatoryjne i szpitalne każdej osoby ubezpieczonej, ograniczone w skali roku kwotą 5.000 €.

(4) W przypadku kiedy zawarcie ubezpieczenia ma miejsce później niż w przeciągu jednego miesiąca od momentu obowiązku jego zawarcia zgodnie z akapitem 3 w zdaniu 1, należy uregulować dodatek do składki. Wynosi on jedną składkę miesięczną za każdy następny zaczęty nieubezpieczony miesiąc, a od szóstego nieubezpieczonego miesiąca za każdy następny zaczęty nieubezpieczony miesiąc wynosi on jedną szóstą miesięcznej składki. W wypadku jeśli okres nieubezpieczenia jest niemożliwy do ustalenia, przyjmuje się, że osoba ubezpieczana niebyła co najmniej pięć lat ubezpieczona. Dodatek do składki jest regulowany jednorazowo z bieżącą składką.